Sunday, September 6, 2009

கொங்கு குலகுருக்கள் 59. வேதாந்த பண்டிதர் மடம் - கொடுமுடி

ஸ்ரீமது  வேதாந்த பண்டித குருஸ்வாமிகள்  
கொடுமுடி 
சிஷ்யர்கள்: 
அத்திபாளையம் (விதரி) - செம்பூதன் 

விலாசம்: 
ராஜமாணிக்க சிவாச்சாரியார்,
குருக்கள் வீதி,
கொடுமுடி.

போன்: 9600811767

No comments:

Post a Comment